۱۳۹۸/۰۶/۱۱

يک تیر و دو نشانمبارزه زنان ایران عليه حجاب و برباد دادن آگاهانه‌ی روسری، تنها تيری است که دو نشانه را هدف گرفته است:

🔸هم نظام باور شيعه را، و
🔸هم نماد جمهوری اسلامی را 
 
پانوشت: در واقع با يک حرکت، مبارزه حقوقی‌_سياسی و ايدئولوژيک را بموازات هم پيش می‌برند.

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ